.

 

 Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України. - пріоритетний напрям роботи школи.

 

У сучасних умовах патріотизм виявляється у: любові до Батьківщини готовності утвердити незалежність своєї держави піднесенні України до рівня високорозвинених країн світу.  

Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене. 

Напрями виховної роботи з упровадження системи національно - патріотичного виховання в практику роботи школи:

 • формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
 • виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
 • формування поваги до Конституції України, державної символіки: герба, прапора, гімну України.
 • збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
 • виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
 • формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • формування соціальної активності;
 • виховання правової культури особистості;
 • формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Адміністрацією школи розроблено комплекс заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів. Стан реалізації комплексу заходів національно-патріотичного виховання учнів розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, забезпечується використання державної символіки України під час проведення масових заходів. На сайті школи висвітлюється інформація про виховну роботу школи.


Прес-реліз заходів 2017 - 2018 н.р. - ЧИТАТИ

 

.