.

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

1.Савицька О. Межа між конфліктом і боулінгом. Що потрібно знати/ О. Савицька// Всеосвіта. – 2019 . - №5. – С. 22-26.
2.Левчук Т. Булінг та гомофобія в школах: кому і як боротися/ Т. Левчук// Всеосвіта. – 2019 . - №5. – С. 63-65.
3 Хабрат К. Булінг в учнівському середовищі. Модель профілактики/ К. Хабрат, Н. Кулакова, О. Волович, О. Дудко // Психолог. – 2019. - №5(653). – С. 24-27
4.Валько М. Стоп агресії. Запобігання т профілактика/ М. Валько // Психолог. – 2019. - №5(653). – С. 28-31
5.Матвіюк Н. Агресивна поведінка. Запобігаємо за допомогою гри/ Н. Матвіюк, // Психолог. – 2019. - №5(653). – С. 32-35
6.Ключко Н. Опануй себе. Профілактика агресивної поведінки підлітків/ Н. Ключко, Т. Любіч, Л. Майданик // Психолог. – 2019. - №5(653). – С. 36-39
7.Петрище В. Усе залежить від тебе. Профілактика агресивної поведінки підлітків/ В. Петрище // Психолог. – 2019. - №5(653). – С. 56-59
8.Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»/ Упор. Є.В. Дубровська, М.Е.  Ясеновська. – К.: Інтерсервіс, 2013. – 96 с. 
9.Болюк З. А. Булінг, або шкільне цькування: виклики та протидія / З. А. Болюк // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 11. – С. 29-30.
10.Галенська Н. П. Насильству скажемо - ні! : тиждень у школі : [добірка матеріалів] / Н. П. Галенська // Позаклас. час. – 2017. – № 10. – С. 23-34.
11.Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в шк. – 2018. – № 9. – С. 2-38. – Бібліогр.: с. 12-16. – Продовж. Початок № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, 2018.
12.Мельниченко А. #ЯНеБоюсьСказати : найвідвертіша кн. для підлітків / Анастасія Мельниченко ; худож.-оформлювач А. Сміт. – Харків : Фоліо, 2017. – 213 с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-209.
13.Казьміна С. Нестрашна енциклопедія безпеки для дорослих та дітей :як навчити дитину правильної поведінки без залякувань і погроз / Світлана Казьміна, Валентина Баланова ; іл. Т. Ю. Сорудейкіна. – Харків : Основа, 2019.– 93 с. : іл.
14.Шаткін Д. П. Народжені бути вільними = Born to be wild / J. P. Shatkin : чому підлітки ризикують та як захистити їх від небезпек / Джесс П. Шаткін ; пер. з англ. О. Замойська. – Київ : Книголав, 2019. – 303 с. – (Полиця нон- фікшн).
15.Шевченко О. О. Що таке булінг? Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі : тренінгові заняття для керівників МО класних керівників / О. О. Шевченко // Виховна робота в шк. – 2016. – № 6. – С. 48-54. – Бібліогр.: с. 54.
16.Купріян О. Втеча за шпалери: булінг у сучасній підлітковій літературі /Ольга Купріян [Електронний ресурс] // BARABOOKA [сайт]. – Електрон. дані.– Режим доступу : http://www.barabooka.com.ua/vtecha-za-shpaleri-buling-u-suchasnij-pidlitkovij-literaturi.
17.Психологічний терор: 5 книг, які допоможуть підліткам боротися з буллінгом [Електронний ресурс] // Book24 [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://book24.ua/ua/blog/psikhologichniy-teror-5-knig-yaki-dopomozhut- pidlitkam-borot.
18.Романцова Б. Нестерпна жорстокість юності : підліткові книги про булінг / Богдана Романцова [Електронний ресурс] // BOKMAL [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://bokmal.com.ua/books/nesterpna- zhorstokist-yunosti-pidlitkovi-knigi-pro-buling.
19.Скопинская О. 10 книг о травле в школе : истории о булинге, которые необходимо прочитать родителям, детям и учителям / Олеся Скопинская [Електронний ресурс] // Мел [блог]. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://mel.fm/bulling/3485670-bullying_books.
20.Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Єжова О. О., Кириченко В. І., Тарасова Т. В., Федорченко Т. Є., Муромець В. Г., Нечерда В. Б.,Оржеховська В. М., Кириленко С. В. ; [За заг. ред. д.п.н., проф. Оржеховської В. М.]. — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. — 172 с. ISBN 978-966-189-295-7
21.Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи :монографія / Т. В. Кравченко. — К. : Фенікс, 2009. — 416 с.
22.Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку
громади : навч.-метод. посібник / [Г. Єльникова, Л. Даниленко, Н. Клокар, Т. Сорочан, Н. Софій та ін.]; За заг. ред. Г. Єльникової // Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». — К. : СПД-ФО Парашин К. С., 2007. — 172 с.
23.Орловська Н. М. Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства : навч.-метод. посібник / Н. М. Орловська, Н. А. Осатюк, Т. П. Томчишина, С. Г. Шенгілевич. — Чернівці : Букрек, 2012. — 504 с.
24.Приходченко К. І. Творче освітньо-виховне середовище загальноосвітнього навчального закладу / К. І. Приходченко. — Х. : Вид. група «Основа»; «Тріада+», 2007. — 160 с.

.